LANARS

Hvilke oppgaver og ansvar følger med CTO-rollen i en startup?

Hvilke oppgaver og ansvar følger med CTO-rollen i en startup?
Tid til å lese
15 min
Del
Abonner
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Michel Krieger fra Instagram, Werner Hans Peter Vogels fra Amazon, og David Hansson, skaperen av Ruby on Rail ... Hva har de alle til felles? Svaret er at de er bemerkelsesverdige CTO-er som har klart å forandre verden med sine progressive tech-ideer

I 2020 er suksess basert på avanserte teknologier. De brukes til å redusere pågående utgifter, optimalisere prosesser, analysere markedstrender og forutsi overskudd. CTO-rollen (Chief Technology Officer, eller teknologidirektør) går ut på å hjelpe selskapet med å opprettholde konkurransefortrinnet og være teknologisk bærekraftig.

Teknologidirektørens plikter tilhører, som navnet indikerer, den tekniske siden av virksomheten. Avhengig av selskapets omfang, dets markedsføringsmål og driftsfelt, kan en CTO, i motsetning til andre ledere på C-nivå (som CEO eller CFO), ha ganske forskjellige oppgaver.

Hva gjør en CTO?

Så hva er en CTO (teknologisjef eller ingeniørsjef)?

Stillingen anses å være en av de vageste rollene på C-nivå, da CTO-ansvaret avhenger av en rekke faktorer; type virksomhet, forretningsstil, antall interne og outsourcede arbeidere osv. Det er heller ingen sikkerhet angående lønn. I 2020 er den globale gjennomsnittslønnen for en CTO-stilling 159 920 dollar per year. Imidlertid tilbyr blue chip-selskaper som IBM og Boston Dynamics en årslønn på rundt 200 000 dollar. 

 Det er heller ikke lett å finne en standard for hvilke krav som stilles i en CTO-stillingsbeskrivelse. Den eneste fellesnevneren er at teknologidirektørens hovedoppgave er å sørge for at selskap når sine mål (innen økonomi og  markedsføring) ved hjelp av en innovativ teknologisk tilnærming

Den moderne forretningsverdenen er digitalisert og teknologirelatert, og derfor er det stor etterspørsel etter dyktige CTO-er i 2020.

De blir gjerne ansatt for to hovedformål - ta vare på interne forretningsprosesser eller utvikle innovative produkter. Samtidig inkluderer CTO-rollen å være tech-avdelingens ansikt utad. De kan representere selskapet på konferanser, salgsmøter og andre arrangementer som styrker bedriftens merkevareimage.

Chief Technology Officer (CTO) Salary, 2020

Nedenfor har vi listet opp de mest typiske CTO-oppgavene og ansvarsområdene:

Valg av plattform og teknisk design

Det er kanskje overraskende, men en CTO vil være involvert, (enten direkte eller indirekte) i alle tekniske prosjekter. Teknisk direktør er ansvarlig for å opprettholde det strategiske fokuset i prosjektet og har ansvaret for å gjøre et konsept til virkelighet. I små startups er det gjerne grunnleggeren som utfører CTO-funksjonen, og i store selskaper administrerer en CTO flere utviklingsteam, inkludert de som betjener bedriftens teknologiske behov.

En CTO kan gjerne kalles en produktansvarlig hvis primærmål er å lede et teknisk team, og ta forretningskritiske teknologiske beslutninger. Dette inkluderer teknisk designplanlegging, layout av produktarkitektur og valg av utviklingsplattform.

En CTO-stillingsbeskrivelse kan også omfatte noen praktiske aspekter - hvis et teknisk team ikke har kunnskap eller ressurser til å fullføre en oppgavene, er det opp til CTOen å finne en løsning. Det er Det er ikke vanskelig å forstå at det kreves et bredt utvalg av tekniske og "myke" ferdigheter for å bli god i denne rollen.

Akkurat som utførelse av tekniske oppgaver, teknisk tilsyn og ledelse er blitt outsourcet for å spare budsjettkostnader, vil CTO som en innleid tjeneste være en tilnærming vi ser mer av i 2020

MVP- og DevOps-problemer

En MVP (Minimum Vialble Product) er et produkt med bare de viktige funksjonene, som er laget for å sjekke markedsføringshypoteser og analysere tilbakemelding fra ekte brukere. Det er en stor forskjell mellom hvilke roller og ansvarsområder teknologidirektøren har angående MVP-utvikling dersom det et liten bedrift eller et stort selskap.

Mens en CTO som jobber for et flernasjonal selskap er flere ledelsesnivåer over daglige prosjektoppgaver, må en CTO i et lite selskap håndtere tekniske oppgaver relatert til direkte produkthåndtering. Dette inkluderer teknisk prosessbackup, selv når de har et enormt budsjett og kan ansette teammedlemmer til å utføre MVP-relaterte oppgaver.

Som regel er det umulig å ansette alle nødvendige spesialister umiddelbart, noe som betyr at CTO regelmessig må fylle hullene med sine ferdigheter og tid. 

Som du kan se, er CTO-ansvaret litt uklart definert. DevOps (utvikling og drift)-engineering er også CTOens område. De må bygge den tekniske siden av produktet fra bunnen av, inkludert funksjoner, serverinteraksjoner, scripts, distribusjonskart og SSH-er.

Ansette ingeniører og andre teammedlemmer

Ved oppstart er det den tekniske direktørens ansvar å ansette IT-spesialister, dataforskere og ingeniører. I 2020 antas denne oppgaven å bli vanskeligere, ettersom arbeidsmarkedet blir strammere, mens digitale selskaper fortsetter å vokse og krever flere ansatte. Tekniske eksperter foretrekker å spesialisere seg på nisjeområder, mens en virksomhet i startfasen trenger fleksibel arbeidskraft.

En annen CTO-rolle er å ansette et team (med eller uten hjelp av HR-ledere) og deretter føre tilsyn med arbeidet til de valgte kandidatene. 

I større selskaper kan CTO-stillingen omfatte organisering av opplæringsaktiviteter for teknisk avdeling, støtte til selvutdannelse og teamtilsyn. Det er grunnen til at eventorganisering og mentorerfaring, så vel som en bred profesjonell kontaktbase, er en stor fordel på en CTOs CV.

Cybersikkerhet

Hva gjør en CTO annet enn å lede teknisk avdeling? Cybersikkerhet er et annet tema de er ansvarlige for. Sikkerhetshull kan oppstå i bedriftsdatabaser, på nettsteder eller andre digitale verktøy som teamet bruker. Produkter som er under utvikling kan også kreve sikkerhetsalgoritmer for å holde brukerdata private og krypterte.

En CTO har ansvar for utvikling av sikkerhetsprosedyrer, utvikling av algoritmer, gjennomføring av nødrevisjoner og mye mer. De involverte ingeniørene må jobbe i henhold til sikkerhetsregler satt av teknisk direktør.

QA og produkttesting

Det er en annen tydeligere forskjell mellom hvilke oppgaver en CTO utfører for en startup og for store etablerte selskaper. Startups har sjelden en egen avdeling for kvalitetssikring, noe som betyr at produkttesting bør deles mellom utviklere og andre teammedlemmer. CTO er ansvarlig for å utnevne noen som følger opp feilsøkingsprosessen. Og når en teknisk feil blir funnet, blir den vanligvis videresendt til CTO, som deretter må bestemme hvordan problemet skal løses. Den praktiske jobben kan også ivolvere å opprette instruksjoner for hvordan typiske feil skal rettes opp.

I mellomstore selskaper må CTO utvikle et system for å teste kommende oppdateringer og verktøy for å overvåke fremdriften. Når man tar i betraktning at CTO er en person som oppererer et sted mellom tech og de andre forretningsområdene, blir de fleste spørsmålene angående QA-ledelse og teknologibudsjetter vanligvis rettet til dem.

Vekstplan og innovasjoner

Hva gjør en teknisk direktør? Enkelt sagt tenker en CTO på fremtiden, kartlegger den og implementerer deretter trinnvise planer. På oppdagelsesstadiet bygger en CTO en vekstplan med hensyn til bedriftens mål og strategier. En CTO jobber med alle de ulike aspektene ved et digitalt produkt - utvikling, UX, sikkerhet, budsjetter, driftsprosesser og teamkoordinering.

Foruten MVP-distribusjon, er CTO ansvarlig for planleggingen av neste produktversjon og tekniske oppdateringer. Vanligvis fyller de budsjetteringsroller angående ombygging av MVP, de studerer tilbakemeldingene fra brukerne, samarbeider med dataforskere og fyller ressurshull. En spesialist av den typen må ha kunnskap om databehandling og sikkerhet for datalagring.

Hvordan CTO-ansvaret endres med selskapets vekst

Som du sikkert har lagt merke til, kan CTO-oppgavene endre også innenfor samme selskap. Jo større selskapet er, jo flere ledernivåer er det mellom den tekniske direktøren og dem som utfører den praktiske, tekniske oppgaveutførelsen.

Men hva er hovedansvaret til en CTO? Den tekniske direktøren tar seg av bedriftens kommersielle mål ved hjelp av et teknisk team. På en måte overvåker en person i denne stillingen fremtiden og former den på en positiv teknisk måte. CTO planlegger produktutvikling, beregner budsjetter, styrer teamet, distribuerer produktet og legger ut arbeidsprosesser når de vurderer produktoppdateringer.

Hvis en CTO gjør en god jobb i oppstartsfasen er det ikke umulig at selskapet vokser fort, og rollen som CTO vil endre seg betydelig. Her er en liste over noen elementer de må være forberedt på i de forskjellige stadiene av selskapets vekst:

present stages below as a startup development story
 • Idestadiet
  ingen tech-spesialister bortsett fra CTO

Dette er stadiet hvor en idé begynner å spire. Vi snakker om startups som prøver å lansere sitt første produkt. Under slike omstendigheter er CTO både en praktisk ingeniør som skal bygge den digitale produktarkitekturen uten tredjepartshjelp, og hovedspesialisten for å implementere den. Problemer med datasikkerhet, QA-administrasjon og distribusjon er også deres ansvar.

Hva gjør en teknisk direktør foruten daglige programmeringsoppgaver? I de tidlige stadiene må de vurdere den tekniske kompleksiteten til produktideen og foreslår teknologiske tilnærminger for å realisere den.

 • Etableringsstadiet
  5—10 spesialister i teknisk avdeling

Rollen som CTO inkluderer å finne og ansette softwareingeniører, lære dem opp, fordele oppgaver og lede teamet.

På etableringsstadiet (som vi har skrevet ovenfor) er det den tekniske direktøren som evaluerer  forretningsoppgavene og ideene, og kommer med en teknisk stabel og budsjettforslag. De lager også en liste over spesialister som kreves for å utvikle prosjektet innenfor tidsrammene, og for å utføre umiddelbare oppgaver.

CTO jobber i  teamet som en erfaren utvikler, og hjelper kolleger med å løse problematiske oppgaver.

Etter at en MVP er distribuert, fokuserer CTO på å gjøre produktet bedre. De planlegger nye funksjoner, utvider teamet etter hvert som det kommer nye behov for teknisk support og utvikler en skalerbar optimalisert produktinfrastruktur for å øke bedriftens effektivitet. CTO er fortsatt ansvarlig for disse oppgavene, men rollen glir over til en hybrid av teknisk visjonær, HR-spesialist og teamleder i stedet for å være en høyt kvalifisert medutvikler.

 • Vekststadiet 
  50—100 spesialister i teknisk avdeling

Når det gjelder konsolideringsfasen innebærer CTO-rollen å føre tilsyn med flere utviklingsteam, spore fremdrift, utforme og implementere arbeidsflytprinsipper og følge opp alt som er relatert til datasikkerhet . Som vanlig har mellomstore selskaper en tendens til å også tildele CTOen noen produktstyringsoppgaver.

Generell visjonsstyring av programvareproduktet er en viktig plikt fra CTO når det gjelder avdelingens kjerneoppgaver. Spesifikke oppgaver som koding eller QA kan imidlertid utføres av andre teammedlemmer, eller undergrupper.

Teknisk sjef definerer også applikasjonen og andre digitale produktarkitektur og holder øye med de siste teknologiske oppdateringene, for å implementere bransjeledende nye tilnærminger i selskapet. CTO er den ledende produktarkitekten og systemadministratoren.

 • Expansion stage
  more than 100 specialists in the tech department

En oppstart CTO stillingsbeskrivelse angående utvidelsesfasen av en veletablert oppstart vil spesifisere muligheten til å administrere store eller flere avdelinger, nyskapende teknologiimplementering av selskap, virksomhetsrepresentasjonserfaring (å delta i konferanser og andre profesjonelle arrangementer), utdanningssamling ledelse og mye mer.

Her er CTO en toppleder, som er flere ledernivåer borte fra utførelse av håndte-oppgaver. Evnen til å kommunisere, ta nøyaktige langsiktige beslutninger, føre tilsyn med team- og avdelingsfremdrift, planlegge ny teknologisk konkurransefortrinnsutvikling og være ansiktet til tech - er hvordan en perfekt CTO skal se ut.

CTO-oppgaver i store selskaper på virkes av den generelle bedriftens driftsstil og verdier.

En CTO er involvert i hvert prosjektgjennomføringstrinn. For mer informasjon, les vår artikkel Utviklingsprosess for mobilapper: Fra idé til vedlikehold.

Klar for å bygge et nytt digitalt produkt?

Kontakt LANARS for et estimat

Hvilke ferdigheter trenger en teck startup CTO?

Det viktigste for å lykkes i CTO-rollen er nok erfaring fra både operativ styring og programvareutvikling. Det ene er like viktig som det andre. Samtidig må en CTO være fleksibel, og kunne utvikle seg med behovene til en ekspanderende virksomhet.

Som vi var inne på i avsnittet ovenfor, jo større selskapet blir, jo viktigere er det med myke ferdigheter og ledererfaring. Her ønsker vi å liste opp noen av de må-ha ferdighetene som kreves for stillingen.

 present headlines below as a list with pictures or bullets

Forhandlingsferdigheter

En CTO må lede utviklingsavdelingen, godkjenne nye kandidater til å jobbe med prosjektet, samt oppmuntre dem til å studere nye teknologier og implementere nye tilnærminger. Samtidig samarbeider den tekniske direktøren med teknikere, HR-avdelinger, andre ledere på C-nivå og (noen ganger) klienter.

Kreativitet og evne til problemløsing

Den tekniske direktøren er den som løser problemer. Hvis det oppstår et problem, er CTO den første personen som blir informert om det. På den ene siden forventes det at CTO skal utvikle og lansere automatiserende løsninger for operasjonsprosesser (fikse bugs, oppgaveutførelse, tech-support). På den andre siden er de også eksperter som jobber skal løse tekniske problemer uten ekstern støtte.

Være en gode leder og mentor

Oppgavene og ansvaret til en CTO inkluderer å pitche nye strategiske utviklingstrekk, styrket av nye teknologier. Evnen til å inspirere folk til å oppnå mer, overtale dem om at visjonen din er realistisk og har visse fordeler - alle disse ferdighetene er tegn på en god CTO. En teknisk direktør skal også vite hvordan man får frem det beste i de ansatte, og hvor de bør hyre eller outsource for å få tilgang til den beste ekspertisen.

Konstant selvutvikling

En CTO i mellomstore og små virksomheter er vanligvis den dyktigste teknologispesialisten i teamet. Denne regelen endres hvis vi snakker om et stort selskap, der en CTO har flere ledelsesrelaterte oppgaver og færre praktiske ingeniørrelaterte oppgaver.

Imidlertid er det noe som er felles for begge rollene. Den tekniske direktøren skal være den største tekniske visjonæren i selskapet. For holde seg oppdaterte og fremtidsrettede trenger de å studere ny kunnskap, oppdage teknologier og være komfortable i et profesjonelt miljø på høyt nivå.

Avanserte teknologiske ferdigheter

Utvikling av digital produktarkitektur, MVP- og API-utvikling og testing, bedriftsteknisk systemadministrasjon, DevOps-ferdigheter - alle disse tingene kan du finne når du leser CTO stillingsbeskrivelsen hos forskjellige selskaper. Dette ferdighetssettet vil være nødvendig for bedriften din, avhengig av størrelsen og teknologiske spesifikasjoner.

Evne til strategisk tenkning

En CTO leder og planlegger bedriftens datastruktur. De velger utviklingsmåte og arbeidsfilosofi. De planlegger eller sjekker prosjektbudsjetter sammen med den tildelte prosjektlederen.

Den tekniske direktøren har også plikter på bedriftsnivå - de definerer bedriftens teknologistrategi og utviklingsvektor. Det er derfor en CTOs evne til ha oversikt, på alle nivåer - prosjekt, avdeling og bedrift – er så viktig.

Konklusjon

Som du kan se, er det vanskelig å gi en kort oppsummering av CTO-rollen . Dette er fordi teknisk direktør er en stilling som faller et sted mellom teknisk utførelse og operativ ledelse.

En CTO forventes å ha både myke og harde ferdigheter på et høyt nivå (informatikkområdet er det mest foretrukne).

Så hva gjør en CTO? Personen i den rollen utøver ledelse innenfor alle aspekter av virksomheten. De balanserer behovene til de ansatte opp mot brukerens (eller kunder) og andre interessenter. Når det gjelder firmaspesifikasjoner, vil en CTOs plikter variere. Teknisk strategibygging, kontroll på sikkerhetsproblemer, veiledning av teammedlemmer, kvalitetskontroll, oppdagelse og implementering av nye teknologiske trender, studere tilbakemeldinger, lansering av MVP og finne effektive løsninger for pågående teknologiske problemer. Alt dette er bare noen av de vanligste eksemplene.

Hvis du vil vite hvilke kriterier du bør se etter for å velge en CTO for din bedrift, kan du vurdere dagens og fremtidige teknologiske behov for virksomheten din. Hvis du planlegger å søke en CTO-stilling i et hvilket som helst selskap, må du utarbeide en CV med fokus på teknisk ekspertise og ledelse  av driftsprosesser. 

Klar for å bygge et nytt digitalt produkt?

Kontakt LANARS for et estimat