LANARS

Fremtiden for arbeid: Hvordan automatisering og AI endrer sysselsetting

Fremtiden for arbeid: Hvordan automatisering og AI endrer sysselsetting
Forfatter
Tid til å lese
7 min
Del
Abonner
Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Personvernerklæring og Vilkår for bruk gjelder.

Etterhvert som den digitale verden inntrer i våre liv, utvikler fremtiden for arbeid seg raskt. Automatisering og kunstig intelligens (AI) transformerer bransjer, omdefinerer arbeidsmarkedet og endrer måten vi oppfatter sysselsetting på. I denne artikkelen ser vi nærmere på virkningen av disse banebrytende teknologiene på arbeidsstyrken og avdekker mulighetene og utfordringene som ligger foran oss, og vi vil svare på det viktige spørsmålet – hvordan vil automatisering endre naturen til arbeid?

Den skiftende naturen i arbeid

Fremvoksende teknologier som automatisering og AI påvirker i stor grad naturen til arbeid og sysselsetting. Når det gjelder arbeidsmarkedet, erstatter automatisering først og fremst noen jobber. Spesifikke jobber som tidligere ble utført av mennesker, blir automatiserte, noe som fører til tap av arbeidsplasser i noen bransjer. På den annen side, tillater automatisering å skape nye jobber ettersom bedrifter tar i bruk nye teknologier, noe som krever mennesker med ferdigheter til å implementere, vedlikeholde og utvikle dem. Dermed endrer automatisering og AI oppgavene og ferdighetene som trengs imange jobber. For eksempel kan det dukke opp mer automatisering i jobber som innebærer rutinemessige oppgaver, mens det kan bli lagt mer verdi på jobber som krever kreativitet, problemløsing og mellommenneskelige ferdigheter. I tillegg er økt produktivitet et vesentlig punkt som oppnås ved hjelp av automatisering og AI, noe som forbedrer repeterende oppgaver og øker hastigheten og nøyaktigheten i arbeidet.

Virkningen av automatisering i arbeid

Fremtidens arbeid vil sannsynligvis kreve en rekke nye og utviklende ferdigheter ettersom fremvoksende teknologier og endrede arbeidsmiljøer stiller nye krav til arbeidere. Først og fremst ser det ut til å være stor etterspørsel etter digital kompetanse. Mange bransjer er sterkt avhengige av digitale teknologier; derfor må arbeidstakere skaffe seg ny kunnskap og ferdigheter for å bruke dem effektivt og trygt. Dette inkluderer dataanalyse, programmering og nettsikkerhet som de mest utbredte områdene innen digital ekspertise. De følgende ferdighetene utvikles fra nødvendigheten av å tilpasse seg rask endring og usikkerhet, som følger med nye arbeidsforhold.

Arbeidstakere som har evnen til å tilpasse seg nye situasjoner og er i stand til å lære nye ferdigheter raskt, får høyere verdi. Kreativitet er en av ferdighetene som vil opprettholde høy verdi blant arbeidsgivere. Denne ferdigheten er av særlig betydning ettersom automatisering og AI ikke er best egnet til å håndtere oppgaver som krever kreativitet og original tenkning. Følgelig vil det være et stort behov for å tenke utenfor boksen og presentere innovative løsninger.

Med tanke på særegenhetene ved endringene som følge av teknologiimplementering, er det til en viss grad viktig å understreke betydningen av emosjonell intelligens. Økende mangfold og kompleksitet i arbeidsmiljøer blir mer komplekse og mangfoldige, slik at arbeidstakere må være i stand til å navigere mellommenneskelige forhold og kommunisere effektivt med andre. Empati, aktiv lytting og konfliktløsning er eksempler på ferdigheter øverst på listen over nødvendige ferdigheter. Beredskap og evnen til å lære nye ting, spiller stor rolle i det nye teknologiske miljøet på arbeidsplassen.

Virkningen av AI på sysselsetting

Som det ofte skjer, er virkningen av AI på sysselsetting et ganske komplekst problem med både positive og negative aspekter. Selv om det fremdeles bare er en potensiell innvirkning på sysselsetting, vil automatisering av rutinemessige og repeterende oppgaver sannsynligvis føre til tap av arbeidsplasser i noen bransjer. For eksempel kan det dukke opp flere automatiserte jobber innen produksjon, dataregistrering og kundeservice. Imidlertid kan slike områder som AI-programmering, datavitenskap og nettsikkerhet bli mer etterspurt og skape nye arbeidsplasser på grunn av behovet for kvalifiserte arbeidstakere for å utvikle, vedlikeholde og implementere teknologiene som diskuteres. Denne tendensen til å fokusere på høyt kvalifiserte arbeidstakere kan imidlertid føre til skjevheter og diskriminering. Faren for dette er ganske alvorlig i ansettelsespraksis og andre sysselsetting praksiser, og bedriftene må vurdere å utrydde det for å kunne gjennomføre teknologiimplementering nivåene på en vellykket måte.

De omtalte teknologiene påvirker også jobbsikkerheten. En ny bekymring oppstår – vil fremvoksende teknologier påvirke jobbsikkerheten? For det første er det spørsmålet om å erstatte menneskelige arbeidstakere i bestemte bransjer, noe som fører til tap av arbeidsplasser og usikkerhet for arbeidstakere i disse bransjene. En annen effekt er forårsaket av outsourcing. Enkel tilgang til videokonferanser og nettskytjenester gjør det mulig for selskaper å outsource jobber til andre land der lønnskostnadene kan være lavere. Denne faktoren forårsaker tap av arbeidsplasser i bestemte bransjer og regioner.

Effekten av implementering av teknologier viser seg også i endrede jobbkrav. Noen arbeidstakere viser seg å ha et lavere kvalifikasjonsnivå enn det som kreves for å håndtere automatisering og AI-teknologi, og det fører også til usikkerhet i jobben. Imidlertid øker etterspørselen etter jobber som krever spesialiserte tekniske ferdigheter på grunn av nye teknologier som brukes i bransjer. For eksempel har utviklingen av e-handel skapt nye jobbmuligheter innen logistikk og lagring.

Samlet sett vil fremvoksende teknologier ha en betydelig innvirkning på jobb-sikkerheten i de kommende årene. Selv om de har potensiale til å skape nye jobbmuligheter og øke produktiviteten, kan de også føre til tap av arbeidsplasser og usikkerhet for enkelte arbeidstakere. På grunn av dette vil det være nødvendig for bedrifter, beslutningstakere og arbeidstakerne selv å tilpasse seg disse endringene og finne måter å trives på i den nye økonomien.

For å oppsummere har sysselsettingen opplevd og forventes å oppleve enda flere endringer på grunn av innvirkningen av AI på virksomheter. Selv om disse effektene er komplekse og mangefasetterte, krever de definitivt nøye observasjon og kontroll. Noen bransjer har en tendens til å miste jobber på grunn av AI-implementering, mens andre vil tilby nye jobber og forbedre produktiviteten med hjelp av teknologier og mennesker som bruker dem. Utfordringen i sysselsettingsformen for beslutningstakere og bedriftsledere vil være å håndtere overgangen til en AI-drevet økonomi for å oppnå maksimale fordeler og minimale negative konsekvenser.

Hvordan bedrifter kan forberede seg på fremtidens arbeid

Bedrifter kan ta flere skritt for å forberede seg på framtidens arbeid og sikre at de får de nødvendige egenskapene for å opprettholde konkurranseevnen i den nye økonomien. Med tanke på teknologiutviklingens hastighet, må den primære strategien investere i teknologi. AI, automatisering og nettskytjenester er de som forventes å ha betydelige investeringer i forskning og utvikling.

I tillegg er det viktig for bedrifter å starte og støtte opplæring for arbeidstakere for å holde tritt med den nyeste utviklingen. Slik fokus på ansattes utvikling er avgjørende for å sikre effektiv produktivitet og bedriftens generelle suksess. Det kan representeres ved å tilby opplæringsprogrammer, veiledning og andre utviklingsmuligheter.

En annen retning for bedrifter å utvikle seg, med hensyn til menneskelige faktorer, er økt fleksibilitet. Denne spesielle karakteristikken ved arbeid kommer til syne når arbeidstakere søker fjernarbeid eller fleksible arbeidsordninger. Slike arbeids alternativer som telependling, jobbdeling eller fleksible tidsplaner er ting selskaper bør vurdere. På grunn av det innovative arbeidet og implementeringen av nye teknologier, må bedrifter også strebe etter innovasjon og tilpasningsevne.

Å fremme en kultur for innovasjon kan oppmuntre ansatte til å eksperimentere, ta risiko og komme med nye ideer. Det neste strategiske skrittet er å prioritere mangfold og inkludering i sine ansettelses- og sysselsetting praksiser. Det kan oppnås ved å rekruttere fra et bredt spekter av bakgrunner, fremme en inkluderende kultur og tilby opplæring om ubevisste fordommer og andre mangfold relaterte problemer.

Samlet sett vil forberedelse på fremtidens arbeid kreve at bedrifter er smidige, innovative og tilpasningsdyktige. Teknologi, ansattes utvikling, fleksibilitet, innovasjon og mangfold vil kreve investeringer for å lykkes i den nye økonomien.