LANARS

Dmytro Dovhenko

HRD

Dmytro Dovhenko

Dmytro Dovhenko

Dmytro Dovhenko — HR direktør, han er en sertifisert psykoterapeut og praktiserende psykolog. Han har siden 2012 spesialisert seg på emne personalledelse. Hans sterke side er å bygge effektive HR strukturer i bedrifter, han har stor tro på ideen om at ansettelse av de riktige folkene vil gjør bedriften mer produktiv. Hans visjon om HR ledelse strekker seg utover IT sektoren, han har i tillegg erfaring fra banksektoren. Gjennom hans karriere har han blitt guidet av et sett med kjerneprinsipper — Åpenhet og kommunikasjon i samarbeid, opprettholdelse av samskaping og ansattes rett til å bli hørt og gjøre en forskjell.